Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Compromís ètic.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

50 - Capacitat de realitzar argumentacions de caràcter ètic i deontològic sobre casos, situacions i conflictes relacionades amb l'activitat comunicativa.

29 - Capacitat d'analitzar els conflictes ètics i deontològics que es produeixen entre l'activitat pròpia dels mitjans de comunicació i altres activitats i àmbits de la societat.

293 - Reconeixement dels recursos morals que entren en joc en l'activitat comunicativa, l'activitat publicitària i en les relacions públiques, així com en l'activitat periodística.

28 - Capacitat d'analitzar i identificar la responsabilitat social de l'activitat comunicativa així com de les institucions que la componen: mitjans de comunicació, agències de publicitat, etcètera.

254 - Coneixement i gestió dels distints mecanismes d'autoregulació en els diferents àmbits de la comunicació: codis ètics i deontològics nacionals i internacionals, associació per a l'autoregulació de la comunicació comercial, entre altres.

243 - Coneixement dels distints instruments per a la gestió de l'ètica en l'activitat de la comunicació social i la comunicació comercial.

233 - Coneixement de les nocions i conceptes fonamentals de l'ètica i deontologia professional així com de les seues implicacions per a una ètica de l'activitat comunicativa, l'activitat publicitària i l'activitat periodística.