Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0935 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Projectes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució de casos

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat . Ja que la majoria de les pràctiques es realitzaran en grup i en  el LabCom aquesta assignatura no permet pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives per a aquells alumnes/as que no puguin assistir a classe.

És considerarà "Presentat" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.