Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'enfocament docent adoptat depèn d'aspectes com els recursos disponibles , el nombre d'alumnes o la normalitat en el desenvolupament del curs acadèmic . Des d'aquesta perspectiva , per a impartir el programa de l'assignatura es desenvoluparà una part teòrica i una altra pràctica , que es complementen i es compaginen .
 
La metodologia docent a desenvolupar a l'hora d'impartir aquesta assignatura no serà altra que la que contribueixi de manera eficaç al desenvolupament dels objectius proposats . El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes impartides pel professor , basant-se en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu . Així , des del primer dia de classe es formaran , equips de treball d'aproximadament 3-4 alumnes cadascun , que participaran de forma activa tant en les classes teòriques com en les classes pràctiques .
 
SESSIONS TEÒRIQUES ( 18 hores) : La lliçó magistral serà una de les eines docents , així com la implicació de l'alumnat, tant en la part pràctica com en la teòrica , per a l'exposició dels diferents temes del programa . L'assistència és recomanable .
 
SESSIONS PRÀCTIQUES ( 18 hores) : L'enfocament de les classes pràctiques es basarà en el treball cooperatiu i en l'aprenentatge basat en projectes , concretament consisteix en l'elaboració d'un PLA DE MERCHANDISING D'UNA BOTIGA , a realitzar per l'alumnat . Finalitzada l'exposició teòrica del tema, els alumnes tenen el termini d'una setmana per aplicar els coneixements adquirits en la "seva" establiment . Per a la realització d'aquests treballs , es comptarà amb l'aplicació de les noves tecnologies de la informació . L'assistència és obligatòria .
 
SEMINARIS ( 4,5 hores ) : Es dedicaran a l'exposició de les campanyes de marxandatge completes
 
TUTORIES ( 2,25 hores ) : Complementen les classes presencials aplicades . Les tutories tenen com a objectiu la guia i avaluació de les tasques relacionades amb l'elaboració de les campanyes de marxandatge . Es realitzaran a l'aula ( vegeu cronograma de cada grup a l'Aula virtual ) .
 
TREBALL PERSONAL ( 40,5 hores ) : Inclou les hores de treball individual de l'alumne destinat a la preparació d'activitats en equip : el temps dedicat a la recerca d'informació , a l'elaboració ia la preparació de l'exposició dels temes així com de les campanyes de marxandatge .
 
PREPARACIÓ D'EXÀMENS ( 27 hores ) : Comprendran les hores dedicades a l'estudi de la teoria .
 
AVALUACIÓ ( 2,25 hores ) : Temps dedicat a la realització de l'examen .