Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0938 - Psicologia de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

10%

Criteris de superació

 

AVALUACIÓ TEÒRICA: Té caràcter obligatori i és un examen final de coneixements. La qualificació mínima per a aprovar-lo és de 5 sobre 10.

AVALUACIÓ PRÀCTICA: L'avaluació de les pràctiques es realitzarà a través de les dinàmiques grupals i de la memòria escrita de pràctiques. La qualificació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.

La qualificació final és la suma de la part teòrica i pràctica. La qualificació mínima per a aprovar l'assignatura és de 5 sobre 10, després d'obtindre en teoria almenys un 5 sobre 10 en cadascuna de les parts.