Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

93 - Capacitat per a exercir la coordinació d'equips que requereix la producció audiovisual, en tant que ideació, organització, gestió i supervisió de l'execució de projectes.

61 - Capacitat per a comprendre les implicacions de la condició industrial de la producció audiovisual.

201 - Competència per a reconèixer la rutina general de treball estandarditzada en el sector audiovisual.

183 - Competència per a distingir les especificitats de la producció audiovisual quant als distints mitjans (cinematogràfic, televisiu, radiofònic, multimèdia) suports i formats.

176 - Competència per a desplegar la tècnica de la producció, substanciada en formes documentals reconegudes en la pràctica industrial.

118 - Capacitat per a inserir-se en les dinàmiques de treball en grup pròpies del sector audiovisual, exercint perfils concrets.