Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0919 - Fonaments del Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'alumnat en les classes impartides pel professorat, basada en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu.

L'enfocament general de la metodologia pedagògica en les classes teòriques es basarà en la lliçó magistral participativa. El professorat detallarà els objectius de la sessió i exposarà els conceptes clau del tema, inserint exemples i qüestions. La sessió es tancarà amb una recopilació del que s'ha vist i resolució dels dubtes suscitades. Les transparències utilitzades pel professorat estaran disponibles en la pàgina web de l'assignatura.

De cara a les classes pràctiques, des del primer dia de classe es formaran equips de treball que participaran, d'aquesta manera, en les distintes sessions al llarg del semestre (s'haurà d'entregar una fitxa de grup segons els criteris i dates fixats pel professor).

En aquest sentit, en primer lloc es desenvoluparan casos pràctics relacionats amb els diferents continguts teòrics vistos en classe que deuran ser resolts setmanalment pels grups.

En segon lloc, cada grup ha de realitzar un pla o projecte de màrqueting, la presentació del qual es durà a terme en l'última sessió pràctica del curs. El tema del treball versarà sobre el sector assignat pel professor i l'empresa triada haurà de ser comunicada al professorat de pràctiques per tal de que aquest done el seu consentiment.

És convenient que l'alumnat consulte amb el professorat de pràctiques per tal de que li oriente, no sols amb el treball, sinó també al voltant de la marxa del curs o la bibliografia requerida. En aquesta línia, al llarg del curs es dedicaran sessions de tutorització dels plans o projectes de màrqueting.  

A més, al llarg del curs es programarà un seminari que tractarà de fomentar la visió crítica de l'alumnat al voltant d'algun/s dels temes tractats al temari i on el conferenciant encarregarà la realització d'alguna tasca relacionada.

Aprofitant les noves tecnologies, s'utilitzarà la web de l'aula virtual (http://www.aulavirtual.uji.es/) com a element integrador de totes les activitats a realitzar pels equips.