Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a considerar-li presentat a l'assignatura, l'alumne haurà de completar les proves indicades en el punt 10.1.

Per a superar l'assignatura, els criteris seran:

- Treballs acadèmics: cada alumne haurà de realitzar un treball de fins a 5 folis dirigit pel professor en el qual abordarà un problema específic de muntatge, posada en escena o construcció narrativa en un film. Qualificació mínima 5.

- Examen: cada alumne haurà de respondre a un test amb dues preguntes i l'anàlisi d'una escena de temes del programa tractats en les classes teòriques. Qualificació mínima 5.