Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

  • - L'avaluació es realitza de la següent manera:
  • - Examen escrit de coneixements teòrics (prova objectiva): 40% de la nota final de l'assignatura.
  • - Realització  de tasques i pràctiques (sessions pràctiques): 20% de la nota final de l'assignatura.
  • - Realització del projecte grupal (sessions pràctiques): 30% de la nota final de l'assignatura.
  • - Resolució de casos (sessions teòriques): 10% de la nota final de l'assignatura.


Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cada una de les proves de l'avaluació

S'entén que un alumne o una alumna es presenta a la convocatòria quan es presenta a l'examen escrit de l'assignatura.