Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En aquesta assignatura plantegem una metodologia participativa i una forma d'avaluació formativa, les quals consideren l'aprenentatge com la construcció i desenvolupament de coneixements i competències per part dels estudiants. Aquest tipus d'avaluació consisteix en la realització de treballs, presentacions, informes i exàmens durant el quadrimestre.


El curs es desenvoluparà al llarg d'una sèrie de sessions, en les quals es realitzaran tant activitats teòriques com a pràctiques. Les sessions consistiran en la discussió de les principals idees i conceptes per part del professor i dels alumnes; en el plantejament i resolució de qüestions a l'aula; en la lectura i anàlisi d'articles i casos per part dels alumnes; en la realització d'exàmens; i en l'exposició i presentació de treballs i informes sobre els diferents temes del temari per part dels estudiants. El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes, sent el professor un guia per a la construcció i desenvolupament de coneixements i competències per part dels alumnes.

Dels 6 crèdits ects de l'assignatura, 3 d'ells consistiran en activitats teòriques o pràctiques en anglès.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles