Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dades oficials es desenvoluparà una prova escrita ambo 7/8 preguntes teóriques y pràctiques. Este examen suposa el 75% de la nota total. El 25% restant per al càlcul de la nota definitiva correspon a   l'evaluació de l' activitat complementaria, que serà proposada per la professora en classe i s´incorporarà a l´Aula Virtual al seu moment (25% de la nota), que no son recuperables. Pel caràcter dinàmic de la docencia, independentment del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuida la classe als horaris del LLEU o a la programaciò de la Guía Docent, la activitat complementaria evaluable es podrà exigir, previ avís per part de la pofessora , en qualsevol de elles, encara que tambè s´inclouràn a l' Aula Virtual. Per a sumar la nota de les activitats complementàries a la nota de l´examen cal que esta última siga com mínim 4. En cas de que l' alumne no haja entregat activitats complementàries, pot aprovar l' assignatura si obté al examen la nota 5 o superior.

Per tant:

Examen escrit: 75% de la nota

Activitat complementaria: 25% de la nota

Es considera presentat a l'alumne que vagi a l'examen escrit.

Per a aprovar l'assignatura cal que la nota global siga 5 o superior.