SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Trabajo de módulo

50%

Examen

25%

Avaluació continua

25%

Criteris de superació

  A) En 1r i 2n convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant-se l'examen (25%) , l'avaluació contínua (25%) i la part corresponent a la mateixa en el treball del mòdul (50%) . La nota corresponent a l'avaluació contínua és "no recuperable", per la qual cosa la nota obtinguda en 1a convocatòria es manté per a la 2a convocatòria. La resta de proves són recuperables en 2a convocatoria.

B) Per a poder amitjanar és necessari obtindre una nota superior a 3,5 sobre 10 en cada una de les parts d'avaluació de la mateixa.

C) Per a superar l'assignatura ha d'obtindre's una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es complix la condició anterior. Si no es complix la condició anterior i la qualificació global amitjanada fora igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.

D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.

E) En cas de no superar-se l'assignatura en cap de les dos convocatòries, l'estudiant haurà de tornar a cursar-la el curs següent. La part de qualificació corresponent al treball del mòdul realitzat el curs anterior es pot mantindre si té una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la part corresponent a esta assignatura. Si l'estudiant ho preferix, podrà tornar a realitzar el treball del mòdul corresponent a esta assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16