Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Documentación

20%

Presentación y defensa oral

20%

Criteris de superació

10.2. Criteris de superació de l'assignatura
 
   L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de mòdul. Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10.
 
 
 
10. 3. Criteris de recuperació
 

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatoria hauran de realitzar de nou el treball a la segona convocatoria