Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Trabajo de módulo

50%

Examen

25%

Avaluació continua

25%

Criteris de superació

A) En 1ª i 2ª convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant l'examen (25%), l'avaluació contínua (25%) i la part corresponent a la mateixa en el treball del mòdul (50%). La nota corresponent a l'avaluació contínua és "no recuperable", de manera que la nota obtinguda en 1ª convocatòria es manté per a la 2ª convocatòria. La resta de proves són recuperables en 2ª convocatòria
 
B) Per poder fer la mitjana cal obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa. Si no es compleix la condició anterior i la qualificació global és igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà 1 qualificació de 4 punts sobre 10
 
C) Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.
 
D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.
 
E) En cas de no superar-se l'assignatura en cap de les dues convocatòries, l'estudiant haurà de tornar a cursar-la el curs següent. La part de qualificació corresponent al treball del mòdul realitzat el curs anterior es pot mantenir si té una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 a la part corresponent a aquesta assignatura. Si l'estudiant ho prefereix, podrà tornar a realitzar el treball del mòdul corresponent a aquesta l'assignatura.