Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica

Anual

Temari

Temari

Assignatura SAP106

1.- Introducció a la història de les ciències i de les tècniques

 • Què és la ciència i com treballa?

 • Què és la tècnica?

 • La tècnica des d'una perspectiva filosòfica i ètica

  • Leonardo da Vinci

2.- Activitats científiques en la Prehistòria, en el Món Grec i l'Edat Mitjana i el Món Contemporani

Tradicions científiques i culturals

 • Mesopotàmia

 • Egipte

 • Índia i Xina

 • Ciència i Tècnica en la cultura grecorromana

 • El món medieval cristià

 • El món àrab

  • Aristòtil

 • Revolució científica en l'Edat Moderna

  • Galileu

 • Ciència i Tècnica en el Món Contemporani

  • Einstein

3.- Els premis Nobel

4.- Valor formatiu i cultural de les Ciències Experimentals i les Tecnologies

 • Què ens ensenya la Ciència sobre el món

 • Com modifica la Ciència la societat

5.- Desenvolupament curricular de les Ciències Experimentals i Tecnologies en el sistema educatiu actual.

 • Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana

 • Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana

 • ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l’educació secundària obligatòria

6.- La difusió de la cultura científica

 • Societat, política i tecnologia

  • Karl R. Popper

7.- CTS des de la perspectiva de l'educació tecnològica

 • La Ciència i la Tècnica des del paradigma de la responsabilitat

  • Hans Jonas

 • La bioètica

  • Diego Gracia

  • La clonació

8.- Tecnologia i Societat: Influència de les tecnologies en el desenvolupament de les societats. Anàlisi crític del impacte de les tecnologies en el món.

 • Un nou espai on viure

  • La realitat virtual

  • Nicholas Negroponte

 • Ecologia: natural i responsabilitat

  • Grups ecologistes

9.- Les utopies. Quin món volem?

 • La ciència ficció


Assignatura SAP116

 1. Història de la Física i la Química

 • Introducció a la història de la ciència

 • Activitats científiques en la prehistòria, en el món grec i en l'edat mitjana.

 • Les ciències experimentals en els segles XVII i XVIII.

 • Les ciències experimentals en el segle XIX i primer terç del segle XX.

 • Present i futur de la Física.

 • Present i futur de la Química.

 1. Alfabetització científica (Interaccions CTS (Ciència-Tecnologia-Societat)

 • Imatge de la ciència.

 • Metodologia científica.

 • La difusió de la cultura científica.

 • CTS des de la perspectiva de l'educació tecnològica.

 • Tecnologia i Societat: Influència de la tecnologia en el desenvolupament de les societats.

 • Anàlisi crítica de l'impacte de la tecnologia al món.


Assignatura SAP126


1. Història de la Tecnologia

 • Civilitzacions antigues (Antic Egipte, Antiga Grècia, Roma, Índia, Xina, civilitzacions precolombines, etc)
 • Edat Mitjana i Edat Moderna
 • Revolució Industrial (segle XVIII): de la primera màquina de vapor al telègraf
 • Segle XIX: de la bateria elèctrica al motor Dièsel - Segle XX: del primer vol a Internet

2. Història de la Informàtica

 • Orígens de la Informàtica (des de l’àbac fins a la màquina de Turing)
 • Desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica (díodes, transistor, tiristor, circuits integrats, microxips, etc)
 • 1ª i 2ª Generació (1938 – 1960): de les computadores Z1 – Z4 al EDVAC
 • 3ª Generació (1960 – 1972): primeres corporacions (IBM, Intel), Unix i processament en paral·lel
 • 4ª i 5ª Generació (1975 – 2000): primers ordinadors personals. Microsoft i Apple

3. Reptes actuals de la Tecnologia i Informàtica


o       Present i futur de la Tecnologia

o       Present i futur de la Informàtica

4. El trànsit des de la Ciència bàsica a la Tecnologia i Informàtica

o       Pas de la Ciència Bàsica a la Tecnologia: Cas pràctic

o       Pas de la Ciència Bàsica a la Informàtica: Cas pràctic

5. Impacte de la Tecnologia i Informàtica en l’àmbit educatiu


o       Impacte de la Tecnologia en l’àmbit educatiu

o       Impacte de la Tecnologia i Informàtica en l’àmbit educatiu

6. Selecció de continguts en assignatures de l’àmbit de la Tecnologia i Informàtica en Educació Secundària

o       Contingut curricular

o       Continguts per a aules especials


Assignatura SAP136

1. Ciències naturals, integració en la societat.


Història de les Ciències Naturals.

Present i futur de la biologia i geologia

2. Alfabetització científica: Ciència, tecnologia i societat.


Evolució i integració dels tres factors.

Anàlisi crític de l'impacte de la biotecnologia en el món.

Relació Biologia-tecnologia: canvis succeïts en els últims anys.

3. Problemes actuals en l'ensenyament de les Ciències Naturals.

Necessitats actuals de la docència en Ciències naturals.

Descripció i anàlisi de les eines de treball.

Recursos en el procés ensenyament-aprenentatge de Ciències Naturals fora de l'aula.