Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1033 - Gestió de la Informació en les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I: FONAMENTS

TEMA 1: LA INFORMACIÓ EN L'EMPRESA

 1. Concepte d'informació
 2. Característiques de la informació
 3. Necessitats d'informació
 4. Fonts d'informació

TEMA 2: ASPECTES FONAMENTALS DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DE L'EMPRESA

 1. Concepte de sistema d'informació (SI)
 2. Funcions del SI
 3. El sistema d'informació a la cadena de valor
 4. Relació entre SI i organització

TEMA 3: CATEGORIES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

 1. Sistemes per al processament de transaccions (TPS)
 2. Sistemes d'informació administrativa (MIS)
 3. Sistemes de suport a la decisió (DSS)
 4. Sistemes d'informació per a executius (EIS)

TEMA 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ FUNCIONALS

 1. Introducció als sistemes d'informació funcionals
 2. El sistema d'informació de màrqueting
 3. Sistema d'informació de fabricació
 4. El sistema d'informació financer i administratiu
 5. El sistema d'informació de recursos humans
 6. El sistema de recursos d'informació

TEMA 5. TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ

 1. El paper de les tecnologies de la informació (TI)
 2. Comerç electrònic entre empreses (B2B)
 3. Comerç electrònic entre empreses i consumidors (B2C)
 4. Concepte i característiques d'un ERP

TEMA 6. PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ

 1. Evolució històrica de la planificació de sistemes d'informació a l'empresa.
 2. Procediment de planificació del SI
 3. Estratègies de definició de requeriments d'informació
 4. Estratègies d'adquisició de TI
 5. Selecció del sistema informàtic

TEMA 7. EL SISTEMA D'INFORMACIÓ COM A MITJÀ D'OBTENCIÓ D'AVANTATGES COMPETITIUS

 1. Planificació estratègica de l'empresa
 2. Impacte estratègic dels sistemes d'informació
 3. Identificació d'oportunitats estratègiques
 4. Reenginyeria de processos (BPR)

TEMA 8. IMPLANTACIÓ DEL PLA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

 1. El paper de la tecnologia de la informació (TI) en la gestió del canvi
 2. Impacte del SI en l'estructura organitzativa
 3. Problemàtica de la implantació del pla de sistemes
 4. Externalització dels serveis de TIC

PART II: EINES INFORMÀTIQUES

Resolució d'exercicis i casos amb la utilització de sistemes d'ajuda a la decisió: models d'optimització i predicció.

Anàlisi, planificació, disseny i desenvolupament d'un sistema de gestió aplicat a un cas d'empresa.