Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE10 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CG3 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CG3.OB07.01 Ser capaç de valorar els avantatges i inconvenients d’un disseny basant-se en conceptes propis de la mecànica i la resistència de materials.

CE24.OB07.1 Ser capaç de redactar un informe tècnic estructurat i intel·ligible, sobre el treball de laboratori i les anàlisis corresponents basats en la mecànica i la resistència de materials.

CE22.OB07.1 Dissenyar peces mecàniques i conjunts que siguen estables i resistents, basant-se en anàlisi de mecànica i resistència de materials.

CE10.OB07.1 Identificar les diferents formes de treball d’una peça/estructura, per a poder realitzar o comprovar un disseny òptim que resistisca les sol·licitacions a què es veurà sotmès.