Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1037 - Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

Introducció

L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts: el 80% de la nota s’obtindrà de la realització d’un examen de teoria i problemes. El 20%  restant correspondrà a l’avaluació de les pràctiques.

Prova/evidència

1.- Examen teoricopràctic: 80%

2.- Treball de pràctiques: 20%

Competències a avaluar

Totes les genèriques i especifiques descrites en l’apartat de competències s'han d'avaluar en cada una de les proves.

L'estudiantat es considera presentat si assisteix a la prova final.

 

A la segona convocatòria es conservarà la qualificació obtinguda en l'apartat de realització de problemes i exercicis en els seminaris (20% del total). El 80% restant, s'obtindrà de la qualificació de l'examen escrit o oral.