Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:
  • Les classes presencials teoricopràctiques es desenvoluparan a través de la lliçó magistral i de la resolució d'exercicis i problemes durant la classe.
  • Per aprofundir en els continguts impartits i desenvolupar algunes de les competències plantejades en l'assignatura s'utilitzarà l'aprenentatge basat en problemes. El professorat plantejarà un conjunt de problemes sense resoldre, que l'estudiant haurà de treballar de manera autònoma i que comptarà en tot moment amb l'assessorament del professorat durant les hores de tutoria personalitzada.
  • A més, es farà servir la metodologia de treball de laboratori combinat amb l'aprenentatge cooperatiu per aconseguir que l'estudiantat visualitzi i porti a la realitat les teories i mètodes desenvolupats en la classe sota la supervisió del professorat.
  • S'incentivarà l'aprenentatge autònom proposant una o diverses parts del temari perquè siguin estudiades per l'estudiant de forma independent i tutoritzada pel professorat.
  • Finalment, s'incentivarà l'aprenentatge a través de l'Aula Virtual a través de diferents activitats que requereixin la comunicació entre professor i estudiant a través de la connexió a la xarxa.
Les activitats formatives plantejades al llarg del curs són:
  • Realització de pràctiques de laboratori i de les memòries d'aquestes pràctiques o altres treballs.
  • Una o diverses proves d'avaluació contínua en què s'avaluïn els coneixements teoricopràctics.