Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estan catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades en o fora de l'horari de classe, respectivament.

 

En els ensenyaments teòrics, s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com la resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, requeriran que l'alumnat busque informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant cerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

 

En els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en les classes de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes. Alguns d'aquests problemes es realitzaran, en horari presencial, en forma d'exàmens, orientats a avaluar la capacitat de l'alumnat per a resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. Aquests exàmens estaran indicats en la planificació de l'assignatura.

 

Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica, mitjançant treball de laboratori, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes serà avaluat en horari presencial.