EC1040 - Sistema Fiscal

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S'imparteixen classes teòriques per al coneixement de la normativa tributària general i de cada tribut especial, i es complementen amb el desenvolupament de casos pràctics dels principals impostos. S'utilitza, sempre que siga possible, les plataformes informàtiques d'ajuda de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.