Metodologia

Metodologia didàctica

El calendari està estructurat de tal manera que una classe de pràctica segueix una classe de teoria. Es fomenta el pensament crític i la participació en la classe com una eina bàsica de la metodologia d'ensenyament. Totes les classes s'imparteixen en Anglés.