EC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes de teoria i classes de pràctiques i tutories en grups més reduïts.