Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0935 - Redacció i Execució de Projectes en Química

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, la nota mitjana ponderada ha de ser major de 5.

S'exigeix una nota mínima de 4 en la prova escrita final.

Es considera que l'alumne o l'alumna no s'ha presentat si no assisteix a la prova escrita final.

Les notes de l'avaluació contínua seran vàlides per a les dues convocatòries del curs acadèmic.