Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

EA0932 - Francès Estàndard i Col·loquial

EA0933 - Llengua Alemanya: Adquisició de Destreses i Aptituds Lingüístiques

EA0934 - Lingüística Romànica

EA0940 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació

EA0941 - Francès de la Comunicació Internacional

EA0942 - Metodologia dels Estudis Literaris

EA0943 - Literatures Ibèriques Medievals en Context Romànic

EA0944 - Història Lingüística de la Península Ibèrica

EA0951 - Anàlisi i Comentari de Textos en Llengua i Literatura Alemanyes

EA0952 - Cine, Teatre i Literatura Francesos

EA0953 - Pragmàtica Intercultural

EA0955 - Literatura i Espectacle

EA0956 - Sociolingüística Hispànica

Assignatures

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat de Mecànica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

931 - Manteniment de Construccions

M05 - Llengua Catalana I

P31 - Llengua Catalana III

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement
Grau en Història i Patrimoni

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

HP1001 - Llengua Catalana (Llengua)

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

HP1002 - Llengua Espanyola (Llengua)

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

HP1003 - Lingüística

EA0903 - Lingüística

Reconeixement

HP1006 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement

HP1007 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Reconeixement

HP1009 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

HP1015 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Reconeixement

HP1017 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Reconeixement

HP1018 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Reconeixement

HP1026 - Literatura Comparada

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Reconeixement
Grau en Humanitats: Estudis Interculturals

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

HU1001 - Llengua Catalana (Llengua)

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

HU1002 - Llengua Espanyola (Llengua)

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

HU1003 - Lingüística

EA0903 - Lingüística

Reconeixement

HU1006 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement

HU1007 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Reconeixement

HU1009 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

HU1015 - Llengua Anglesa (Idioma Modern)

EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Reconeixement

HU1017 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Reconeixement

HU1018 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Reconeixement

HU1026 - Literatura Comparada

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Reconeixement
Llicenciatura en Filologia Anglesa

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

H01 - Llengua Catalana I

H17 - Llengua Catalana II

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

H02 - Llengua Anglesa I

EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H03 - Lingüística

EA0903 - Lingüística

Reconeixement

H04 - Literatura Anglesa I

EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Reconeixement

H05 - Segona Llengua i la seua Literatura I (Alemany)

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Reconeixement

H06 - Teoria de la Literatura

EA0942 - Metodologia dels Estudis Literaris

Reconeixement

H07 - Informàtica I

H22 - Informàtica II

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement

H09 - Ortologia i Registres de la Llengua Anglesa

EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Reconeixement

H10 - Retòrica i Poètica Angleses I

H35 - Retòrica i Poètica Angleses II

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Reconeixement

H12 - Anglès per a Fins Específics I

H30 - Anglès per a Fins Específics II

EA0948 - Anglès Empresarial

Reconeixement

H18 - Llengua Anglesa II

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Reconeixement

H19 - Literatura Anglesa II

EA0926 - Narrativa en Llengua Anglesa

Reconeixement

H20 - Segona Llengua i la seua Literatura II (Alemany)

EA0933 - Llengua Alemanya: Adquisició de Destreses i Aptituds Lingüístiques

Reconeixement

H21 - Història Externa de la Llengua Anglesa

H37 - Història de la Llengua Anglesa I

EA0923 - Anglès Antic

Reconeixement

H23 - Introducció a la Literatura Nord-americana

EA0920 - Introducció a la Literatura dels Estats Units

Reconeixement

H25 - Lingüística Teòrica Anglesa

EA0922 - Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H26 - Traducció Anglès-Espanyol I

H44 - Traducció Anglès-Espanyol II

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Reconeixement

H27 - Dialectologia Catalana

H86 - Semàntica del Català

EA0934 - Lingüística Romànica

Reconeixement

H34 - Pragmàtica

EA0953 - Pragmàtica Intercultural

Reconeixement

H38 - Història i Cultura de Gran Bretanya i Irlanda

H39 - Història i Cultura dels Estats Units

EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Reconeixement

H40 - Llengua Anglesa III

EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H41 - Literatura Anglesa III

EA0931 - Teatre en Llengua Anglesa

Reconeixement

H42 - Literatura Nord-americana I

EA0957 - La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

Reconeixement

H43 - Metodologia de la Llengua Anglesa I

EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H45 - Anàlisi del Discurs

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Reconeixement

H46 - Anàlisi Estilística de la Literatura en Anglès I

EA0946 - Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

Reconeixement

H52 - Lingüística Aplicada

EA0914 - Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa

Reconeixement

H53 - Altres Literatures d'Expressió Anglesa I

EA0935 - Literatures del Món en Llengua Anglesa

Reconeixement

H55 - Segona Llengua i la seua Literatura III (Alemany)

EA0940 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació

Reconeixement

H57 - Història de la Llengua Anglesa II

H69 - Anglès Modern

EA0929 - Anglès Mitjà i Modern

Reconeixement

H58 - Llengua Anglesa IV

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

EA0939 - Aspectes Textuals i Discursius de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H59 - Literatura Anglesa IV

EA0947 - Shakespeare en el seu Context

Reconeixement

H60 - Literatura Nord-americana II

EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Reconeixement

H61 - Dialectologia

EA0960 - Dialectes de l'Anglès i el seu Context Cultural

Reconeixement

H62 - Metodologia de la Llengua Anglesa II

H75 - Tècniques per a l'Aula de Llengua Anglesa

EA0936 - Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H63 - Sociolingüística

EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

Reconeixement

H64 - Traducció Anglès/Espanyol III

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Reconeixement

H65 - Anàlisi dels Usos de l'Anglès

EA0913 - Anglès Acadèmic

Reconeixement

H71 - Lingüística Diacrònica

EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Reconeixement

H74 - Segona Llengua i la seua Literatura IV (Alemany)

EA0951 - Anàlisi i Comentari de Textos en Llengua i Literatura Alemanyes

Reconeixement

H77 - Llengua Espanyola I

H82 - Llengua Espanyola II

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Reconeixement

H78 - Segona Llengua i la seua Literatura I (Francès)

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Reconeixement

H80 - Segona Llengua i la seua Literatura III (Francès)

EA0941 - Francès de la Comunicació Internacional

Reconeixement

H83 - Segona Llengua i la seua Literatura II (Francès)

EA0932 - Francès Estàndard i Col·loquial

Reconeixement

H84 - Història de la Llengua Espanyola

EA0944 - Història Lingüística de la Península Ibèrica

Reconeixement

H85 - Segona Llengua i la seua Literatura IV (Francès)

EA0952 - Cine, Teatre i Literatura Francesos

Reconeixement

H87 - Estada en País de Parla Anglesa

EA0937 - Pràcticum

Reconeixement
Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

104 - Lingüística Aplicada a la Traducció

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Física

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

931 - Manteniment de Construccions

M05 - Llengua Catalana I

P31 - Llengua Catalana III

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement

M11 - Informàtica

M21 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Reconeixement
Mestre/a, especialitat d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

931 - Manteniment de Construccions

M05 - Llengua Catalana I

P31 - Llengua Catalana III

P48 - Llengua Catalana II (lliure configuració)

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

J02 - Història d'Europa

J03 - Història del Pensament Europeu

J04 - Història de les Institucions Jurídiques Europees

J05 - Història de les Institucions Econòmiques Europees

EA0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Reconeixement