SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

Treball acadèmic

Els estudiants i estudiantes hauran de presentar diferents tasques acadèmiques, considerades com a avaluació contínua, durant el semestre. La professora informarà l'estudiantat durant el curs sobre la data exacta d'aquestes tasques i  la penjarà en l'Aula Virtual. Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en gener es guardaran per a la segona convocatòria en juny/juliol. Aquesta avaluació contínua és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit

Els estudiants i estudiantes han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtenir almenys un 25% del 50% d'aquest examen escrit. Cal consultar el LLEU per a saber la data oficial d’aquest examen. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

Projecte

Els estudiants i estudiantes hauran de seleccionar i aplicar estratègies de comprensió lectora per a desenvolupar la comprensió escrita de diferents textos. La comprensió lectora de l'estudiantat serà avaluada en l’examen final. Per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtenir almenys un 12% del 25% d'aquesta part. Cal consultar el LLEU per a saber la data oficial d’aquest examen.  Aquest component d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

* Nota: Per a poder aprovar l’assignatura, els estudiants i estudiantes han i) d'obtenir almenys un 5 (sobre 10) com a nota final, ii) obtenir el mínim exigit en tots els components d’avaluació i iii) presentar el treball acadèmic. Es considera No presentat si el treball acadèmic s'ha presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16