Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Es considerarà que un alumne està presentat quan realitze l'examen escrit de la corresponent convocatòria. A més, en segona convocatòria també es considerarà com presentat tot alumne que, havent-se presentat a la primera, sol·liciti via Aula Virtual conservar la nota d'examen aconseguida llavors.
 
En cada convocatòria superarà l'assignatura tot alumne presentat en aquesta convocatòria el mitjà ponderat de notes abast o superi el cinc.
 
La ponderació que s'aplica és la següent:
 
El 50% que correspon a avaluació de pràctiques es reparteix així:
Un 40% correspon a un treball amb diversos lliuraments:
Respectar els terminis proposats per al lliurament progressiva del contingut del treball al llarg del semestre es bonifica amb un 8%.
Al contingut lliurat li correspon el 32% restant.
Un 10% correspon a altres proves d'avaluació sobre les pràctiques.
El 50% d'examen correspon íntegrament a una prova final.
Un 82% de la puntuació de l'assignatura (examen final més contingut del treball) és recuperable en segona convocatòria. El 18% restant no és recuperable, sinó que la corresponent puntuació obtinguda en primera convocatòria es conserva a la segona.