Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0946 - Muntatge i Postproducció d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

79 - Capacitat per a conèixer el conjunt de procediments que integren la fase de postproducció de la informació periodística.

76 - Capacitat per a confeccionar productes periodístics complexos a través de la postproducció.

64 - Capacitat per a aplicar en la pràctica els conceptes bàsics de l'edició i tractament d'àudio destinats a elaborar una peça informativa.

130 - Capacitat per a avaluar críticament les implicacions, repercussions i conseqüències de la postproducció en la informació periodística.

120 - Capacitat per a executar els processos d'edició no lineal destinats a elaborar una peça informativa..