Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0935 - Producció i Realització Hipermèdia

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Resolució de casos

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Els crèdits de projectes s'avaluaran amb la realització d'un treball en equip (quatre persones) en el qual es realitzarà un projecte que es pactarà obligatòriament amb el professor abans de la seua realització.  

- Variables que es valoraran en l'avaluació dels projectes hipermedia.

Originalitat:

L'originalitat del projecte es valorarà mentre que l'alumnat aporte al seu projecte elements nous i personals en la seua concepció i desenvolupament.

Exhaustivitat i precisió:

Es valora el detall en l'execució dels diferents elements que componen el projecte.

Presentació:

La claredat, netedat i ordre en la presentació del projecte serà un element important a valorar.

Els crèdits de resolució de casos s'avaluarà sobre el desenvolupament de treballs en grup sobre exercicis que el professor proposarà en cada sessió.

Els crèdits teòrics s'avaluaran amb la realització d'una prova teòrica en la qual l'alumne descriurà de forma detallada sobre els aspectes en els quals ha contribuït en el projecte.

Per a superar l'assignatura és necessari aprovar les tres parts de la mateixa: prova teòrica, projecte i resolució de casos.