TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

12

juny

2018

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
16:00-18:00

JB1201AA

06

juliol

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
16:00-18:00

JB1008AA