Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1510 - Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d'Europa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Contracte d'aprenentatge

10%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

L’avaluació de l’alumnat es farà a partir dels treballs realitzats durant el curs, així com de l’examen final escrit.

 

Ponderació dels tipus de proves

Examen final escrit:         70%

Participació en les classes pràctiques:  10%

Treball de curs:           20%

 

Examen final escrit: Aquesta prova constarà de les següents parts:

            Un tema a desenvolupar. S’elegirà entre dos.

            Deu preguntes de tipus test o deu conceptes.

            Analitzar un cas pràctic.

 

La puntuació de les parts és la següent

            Tema a desenvolupar:     70%

            Preguntes test:                 10%

            Supòsit pràctic:               20%

 

 

Criteris de superació de l’assignatura

            La nota mínima per a superar l’assignatura és un 5. Cal traure un mínim de 5 punts en l’examen escrit, i haver desenvolupat de manera satisfactòria els treballs acadèmics del curs. Les proves necessàries per a considerar com a presentat a l'estudiantat en una convocatòria són l'examen escrit i la resolució d'exercicis o treballs individuals. Si fa només l'examen escrit i no realitza els exercicis o el treball apareixerà com a no presentat.