Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1239 - Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació continua

40%

Criteris de superació

Per a fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne/a haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) tant en l'examen escrit com l'avaluació contínua.

Durant el mateix curs acadèmic, es reservaren les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que el la/alumne/a haja aprovat. No obstant això , les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Si l'estudiantat es presenta a l'examen escrit es considerarà, amb caràcter general, que s'ha presentat a una convocatòria de l'assignatura.

L'examen escrit podrà respondre's tant en valencià com en castellà.

L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. Aquells alumnes que no complisquen un percentatge mínim d'assistència del 85% quedaran suspesos en la primera convocatòria de l'assignatura