Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Descripció i pes relatiu

Examen

Examen realitzat al finalitzar el semestre: màxim 60 punts

Total: màxim 60 punts
Avaluació contínua
  •     Realització d'una prova escrita intermèdia que cobrirà la mitat del temari: màxim 20 punts
  •     Entrega de problemes plantejats al llarg del curs: màxim 10 punts
  •     Avaluació individual de les competències adquirides en classe de problemes: màxim 10 punts

Total: màxim 40 punts
Total: màxim 100 punts  

Perquè un o una estudiant es considere presentat a l'assignatura s'ha de presentar a l'examen, que representa el 60% de l'avaluació.

Per a superar l'assignatura s'ha de tindre un mínim de 50 punts. No hi ha mínims en els diferents apartats de l'avaluació.

La segunda convocatoria se evaluará mediante idéntico sistema a la primera, es decir, el 40% de la nota se tomará de la evaluación continua realizada durante el curso y el 60% restante de una prueba final específica de la segunda convocatoria.