Temari

Temari

Modul 1. História del videojocs

Modul 2. Proces de producció d´un videojoc

Modul 3.    Estructura d´un equip de videojocs

Modul 4.    Ferramentes de producció (Pipeline).

Modul 5.    Game Design Document.