Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1033 - Tecnologies del Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L'avaluació consistirà en la realització d'un exercici global escrit sobre la matèria teòrica, que suposa el 70% de la nota final.
L'avaluació contínua es divideix en:
1 - Pràctiques de laboratori, que s'avaluen amb una memòria que es lliurarà segons s'establisca en cada pràctica. El pes de les pràctiques serà del 20% de la nota final.
2 - Exercicis parcials teòrics a classe. El pes de les exercicis serà del 10% de la nota final.
La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada entre l'exercici global escrit i les pràctiques i els exercicis teòrics de classe, sempre que en l'exercici global escrit s'hagi obtingut una qualificació major de 5 punts. Quan la qualificació de l'exercici global escrit sigui inferior a 5 punts, no es farà la mitjana i la nota final serà l'obtinguda en l'exercici escrit.