Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura costa de les parts següents:

Pràctiques (2,5 punts):
  - 1 punt per les entregues que es demanen de cada pràctica.
  - 1,5 punts corresponent a preguntes de la prova escrita.

Avaluació contínua (2,5 punts):
  - Per cada bloc temàtic s'exigirà l'entrega d'un exercici a realitzar de maneraindividual.

Prova escrita (5 punts):

  - Hi haurà dos parcials (el segon parcial coincidirà amb el final). Aquestes proves donen possibilitat d'eliminar matèria. De les parts a què es presente l'alumnat se li traurà la mitjana amb aqueixes en què haja obtingut millor nota per a cada part.

La superació de l'assignatura s'obtindrà si sumant cada una de les parts de l'avaluació s'obté una puntuació igual o superior a 5 punts, sempre que cada una de les proves escrites s'obtinga una nota minima de 4 putns sobre 10.


Un alumne o alumna es considera que s'ha presentat a una convocatòria si s'ha presentat als dos parcials en alguna de les possibilitats durant les convocatòries del curs.