Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 84
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 14
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.

CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

CE18 - Coneixement de les característiques, les funcionalitats i l’estructura dels sistemes operatius.

CE19 - Coneixement de les característiques, les funcionalitats i l’estructura de les xarxes de computadors i Internet.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics i d’informació i de gestionar la informació obtinguda per a generar un document correctament escrit i estructurat.

Manejar de forma eficient a nivell d’usuari els principals entorns de treball i les principals aplicacions ofimàtiques d’un ordinador integrat en una xarxa.

Descriure els components bàsics d’un ordinador, la seua finalitat, el seu funcionament i com interactuen.

Codificar i descodificar la informació que maneja un computador a distints nivells.