Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

En primera convocatòria:

La nota final de l'assignatura es calcularà amb els següents percentatges:
* 50% la nota de l'examen final
* 15% la nota mitjana de les pràctiques de laboratoris
* 35% la nota mitjana del treball
 
Per a poder aprovar l'assignatura, l'alumnat haurà de tindre, com a mínim, una nota de 5 sobre 10 en l'examen de l'assignatura i un 5 sobre 10 en la nota fina de l'assignatura. En cas que l'alumne no superi la nota mínima de l'examen, la màxima nota que apareixerà en l'acta serà de 4.
 
Les notes de l'avaluació contínua (treball i laboratori) es mantindran de la primera a la segona convocatòria de l'examen de l'assignatura.
 
Aquells o aquelles alumnes que no es presenten a l'examen final de l'assignatura es consideren NP (no presentats), encara que hagen presentat els informes de laboratori i realitzat els qüestionaris de l'assignatura.
 
En segona convocatòria:
Es realitzarà un exàmen final que ponderarà igual que en el apartat 10.1. 
Es mantindran els valors de la nota de pràctiques i la nota del treball
* 50% la nota de l'examen final
* 15% la nota mitjana de les pràctiques de laboratoris
* 35% la nota mitjana del treball
 
En convocatòria extraordinaria:
Es realitzarà un exàmen final que valdrà el 100% de l´assignatura