Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

 • En aquesta assignatura es tindran en compte els següents criteris per a superar-la

  1. Per a poder superar l’assignatura serà necessari obtenir almenys 3 sobre 7 en l’examen final. No és necessari obtenir una qualificació mínima en la part d'avaluació contínua.

  2. Els alumnes i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l’examen escrit de la segona convocatòria ordinària però mantindran la puntuació dels laboratoris i de l’avaluació contínua obtingudes en la primera convocatòria.

  3. Un estudiant o una estudianta es considerarà presentat a una convocatòria només si realitza l’examen final.

  4. La no assistència a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

  El 30% de la nota final corresponent a la avaluació contínua es desglossa de la manera següent:

  • Pràctiques de laboratori: 10%

  • Primer parcial: 10%

  • Segon parcial: 10%

            5. En la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis la nota final serà la nota obtinguda a l'examen preparat per a aqueixa convocatòria.