Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0937 - Simetria i Estructura en Química

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc I: Fonaments de simetria puntual

 

T1. Introducció  a la simetria puntual

Elements i operacions de simetria. Definició de simetria puntual. Identificació d'elements de simetria molecular. Aplicació d'operacions successives de simetria.  Algunes aplicacions immediates: moment dipolar i activitat òptica.

T2. Grups de simetria puntual

Definició de grup. Propietats.  Taula de multiplicar. Classes d'equivalència.  Les operacions de simetria formen grup. Classificació de molèculas segons el seu grup de simetria.

T3. Representació de grups de simetria

Conveniència de representar les transformacions geomètriques amb operadors matemàtics. Vectors com a bases de representació. Funcions com a bases de representació. Representació unitària. Representacions reductibles e irreductibles.  Caràcter.  Taula de caràcters. Teorema de la Gran Ortogonalidad. Descomposició de representacions reductibles. Producte de representacions.

T4. Simetria i Química

Teorema de Wigner. Aplicacions immediates: predicció de degeneracions, orbitals moleculars com a combinació lineal d'atòmics. Integrals que s'anul·len per simetria. Deducció de regles de selecció espectroscòpiques: IR, Raman, rotació.

 

Bloc II: Aplicacions de la simetria puntual

 

T5. Vibracions moleculars

La simetria dels modes normals de vibració. Classificació dels modes normals.  Coordenades internes. Operadors de  projecció.  Espectroscòpia vibracional i regles de selecció.

 

T6. Orbitals moleculars

Introducció a les teories del enllaç químic. Orbitals moleculars com a combinació  lineal de orbitals atòmics. Molècules amb  àtom central. Molècules amb enllaç π sense àtom central. Mètode de Hückel. Complexes tipo sandwich. Reaccions de cicle-adició: anticipant el isòmer favorable.

 

 

Bloc III: Simetria espacial

 

T7. Simetria puntual de les xarxes cristallines

El estat cristal·lí.  Cristal.ls i xarxes. Cel.la unitat. Plànols reticulars. Direccions, zones i formes cristal·lines.  Representació bidimensional de un cristall: Projecció estereogràfica a partir de una projecció esfèrica. Simetria puntual. Operacions i elements de simetría. Representació de las entitats significatives.   Simetria cristal.lina: limitacions. Desenvolupament dels  32 grups puntuals de simetria. Sistemas cristalinos. Convenis sobre grups puntuals.

 

T8. Simetria espacial de les xarxes cristallines

Teoria sobre xarxes: xarxes  bidimensionals i xarxes tridimensionals formades per apilament de xarxes bidimensionals.  Xarxes de Bravais. Periodicitat translacional: combinació de rotacions i translacions.  Grups espacials. Convenis. Posicions equivalents i posicions especials.