Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

65%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

15%

Criteris de superació

El 65% de la nota final són proves escrites. 
El 15% de la nota final són seminaris.
El 20% de la nota final és de les pràctiques de laboratori.

Cal traure una nota mínima de 5 sobre 10 en les proves escrites i les práctiques de laboratori per a fer la mitjana.

Es considera presentat l'alumne o alumna que haja presentat qualsevol prova escrita.