Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura QI.II es realitzarà de la manera en què es detalla a continuació. Aquesta manera d'avaluació pot alterar-se en situacions excepcionals i que estiguin degudament justificades pels estudiants.

Laboratori: 20%

Exercicis i activitats: 5%

Tutories: 5%

Prova escrita: 70%-En l'examen final és obligatori obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 per poder aprovar l'assignatura.

- L'assistència a les classes de laboratori és de caràcter obligatori per poder aprovar l'assignatura. La nota de pràctiques de laboratori no es guarda per a anys successius. Per aprovar l'assignatura, es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 en les pràctiques de laboratori

- L'avaluació del laboratori es realitzarà de la manera següent:

*** La evaluación del laboratorio se realizará del siguiente modo:

 50%

 Quadern de laboratori

Informe de la pràctica de laboratori de cada sessió 

 

 

50%

 

Avaluació mitjançant examen escrit on s´haurà de superar el 5 per a fer mitjana.

 

 

Es considerarà com presentat a un alumne en una convocatòria, quan es presenti a l'examen final.