Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumne realitzarà una estada en pràctiques en una empresa del sector professional de la comunicació publicitària i que tindrà una durada com a mínim de 293 hores. L'elecció de l'empresa pot ser aportada pel propi alumne o proporcionada per part de la Universitat. Em ambdós casos, és requisit indispensable que l'alumne es pose en contacte amb/el la coordinador/a per a la gestió corresponent i per a l'avaluació i convalización de les pràctiques.

L'alumne tindrà un tutor assignat per part de la comunitat universitària i un supervisor per part de l'empresa destinació. És necessària la gestió administrativa pertinent per a una realització correcta de l'assignatura quant als processos burocràtics exigits amb la finalitat de tenir constància en tot moment de la realització de les pràctiques formatives per qualsevol alumne. 

Els casos d'exempció de pràctiques, situació de Erasmus, Séneca, beques similars o altres situacions excepcionals, així com l'aportació de l'empresa per part de l'alumne, haurien de ser notificats per escrit al coordinador de les pràctiques per a la seua posterior avaluació i convalización si escau. Al finalitzar les pràctiques, l'alumne haurà de lliurar al seu tutor acadèmic els informes realitzats pel supervisor de l'empresa destinació així com una memòria de les activitats realitzades. Tot això serà avaluat pel seu tutor acadèmic que serà qui li pose la nota final de l'assignatura. Per a una correcta gestió de la asignatura és necessari que els alumnes realitzen els processos burocràtics exigids, convenientement descrits a la normativa interna de práctiques externes de la titulació, amb diligència i responsabilitat.