Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A . Elaboració de treballs acadèmics (50%) (0-10)


A.1. En grup (3-5 integrants) (0-10): Anàlisis de la situació actual d'una “indústria cultural i/o creativa” seleccionada entre grup i professorat.

1.-a Presentació del treball en grup. La presentació del treball en grup (anàlisi d'una indústria cultural) es realitzarà en classe, en públic.


A.2. Individual (0-10): Quadern de bitàcora. Implica l'elaboració des de l'anàlisi i judici crític d'un quadern de (en paper o blog amb accés limitat) que comprendrà tots els temes tractats en classe. Per aquest motiu l'assistència es consideri obligatòria.

Document que inclourà a més del material treballat a les sessions:

- Incloure 5 referències sobre el tema (notícies i al menys el tractament  d'un treball cientific)
- Opinió crítica y personal raonada de cadasquna de les sessions.B. Presentacions orals i pòster (10%) (0-10)

C Examen escrit  ó examen mitjançant el "cuaderno de bitácora"(30%) (0-10) 

D . Resolucions de casos (10%) (0-10)

Treballs realitzats sobre les sessions de debat i cineforum: Presentació d'anàlisi i conclusions en classe.

La nota final serà la resultant de sumar els 4 apartats (a,b,c,d) (aplicant-li els corresponents percentatges descrits en  les proves anteriors. Cadascuna de les parts s'hauran d'haver superat amb nota igual o  superior a 5 per a poder sumar-les.
En els treballs en grup, normalment tots els membres de l'equip obtindran la mateixa nota, excepte que resulti evident la falta de col·laboració o integració en el grup per part d'algun dels seus components, en tal cas podria ser qualificat amb una nota inferior, que en cas de no arribar a cinc suposaria haver de presentar un treball indivídua addicional.
En qualsevol cas la nota obtinguda per terme mitjà podrà ser millorada, a criteri del professor, en funció de la participació i actitud demostrada en l'assignatura. Per a obtenir matricula d'honor serà necessari haver obtingut un terme mitjà superior a 9 i, si escau, sotmetre's a un examen especial.