Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0937 - Comunicació Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

100%

Criteris de superació

S'avaluaran projectes (100% nota) distribuïts de la següent forma:Projectes individuals, aplicacions teòriques i anàlisis. (0-10) (50%)


Anàlisi crítica dels textos en classe on s'apliquen els coneixements adquirits i en el seguiment i anàlisi d'actualitat entorn de la comunicació financera. Es poden resoldre en classe.


Projectes en grup reduït (0-10) (50%). Es presentarà en grup i mitjançant exposició visual en classe d'una d'aquestes dues propostes:Estudi, anàlisi i valoració crítica d'un informe anual d'una empresa,

Estudi, anàlisi i valoració crítica d'altra acció típica de comunicació financera (Junta General Extraordinària, etc.)
 


La nota pràctica serà la resultant d'aplicar els percentatges a les notes obtingudes. Les dues parts han de superar la nota 5 per a poder fer el terme mitjà.

La nota, de 0 a 10, serà conseqüència del treball durant el curs, la qualitat del treball i de la presentació.