Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà d'acord a aquests percentatges i puntuacions. 

Presentacions orals en grup: anàlisi fílmic i argumentacions discursives [1,5 punts] = 15 %

Realització d'una peça audiovisual curta: [4 puntos] = 40%

Examen: test [2,5 puntos] + anàlisi d'un fragment [2 puntos] = 45%

NOTES IMPORTANTS:

S'han d'aprovar totes les parts de l'assignatura en un 50%per poder sumar totes les notes. 

Resta. Les faltes d'ortografia i de redacció (coherència, cohesió, lèxic, sintaxi), tant en els exàmens com en els treballs i / o el diari seran penalitzades. Això també s'aplica a la presentació dels materials pràctics: ha de tenir un aspecte professional, mai descuidat. No es permetran treballs amb els noms escrits a mà. 

Suma. Es valoraran positivament aquells exàmens i treballs que tinguin cura especialment la seva expressió, profunditat d'anàlisi, originalitat retòrica (mai gratuïta sinó relacionada amb els continguts) i presentació formal. 

Rendiment en el grupo. Si algun membre no respon amb responsablitat i treball la resta del grup ha d'acordar amb la professora restar-li a aquest company un percentatge de la nota de l'espot o peça audiovisual. No resulta estrany que en els treballs col·lectius es donin problemes de descompensació, però és tasca del grup gestionar el repartiment de tasques, coordinar-se, actuar amb maduresa i solucionar amb serenitat els seus problemes. 

L'assistència a classe no és obligatòria però sí prevista positivament per a l'alumne per pujar o arrodonir la nota final a l'alça. Per a això últim l'alumne també podrà realitzar un treball voluntari per practicar l'examen que es pactarà prèviament amb la professora.