Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

TU2305 - Recursos Territorials Turístics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2308 - Introducció a l'Anglès per a Turisme

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2345 - Introducció al Dret Empresarial

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2347 - Organització d'Empreses Turístiques

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2348 - Història Econòmica del Turisme

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2349 - Patrimoni Cultural i Turisme

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2350 - Introducció a l'Economia per al Turisme

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2351 - Màrqueting Turístic

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

TU2352 - Informàtica per a Turisme

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials