Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
9 87,5 137,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2003 - Criminologia

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 1 - Anual - Formació bàsica

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2014 - Cerca i Gestió de la Informació

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2017 - Policia Científica

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 90 135
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2023 - Dret Processal Penal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2027 - Formes Específiques de Criminalitat

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2028 - Víctima i Sistema de Justícia

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 245 55
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

CS2044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 7 143
Crèdits Hores presencials Hores no presencials