Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

DI2001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 59 91
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 57 93
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 51 99
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2039 - Disseny Ceràmic

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2043 - Disseny Inclusiu

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2044 - Disseny Emocional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 300 0
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI2049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

12 9 291
Crèdits Hores presencials Hores no presencials