Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1039 - Disseny Ceràmic

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1043 - Disseny Inclusiu

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1044 - Disseny Emocional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 45 67,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 300 0
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

DI1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

12 9 291
Crèdits Hores presencials Hores no presencials