Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRP522 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Investigador)

Semestre 1

Temari

Temari

El tema es triarà per l'estudiantat de el llistat preparat a aquest efecte, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del MCAD és qui assignarà definitivament el tema i al professorat tutor.


Els TFM poden consistir en:

-        Un estudi d'investigació, supervisat per el/la tutor/a acadèmic/a, amb l'objectiu d'aprofundir en alguna de les situacions englobades en la matèries de les especialitats del Màster, en el territori/organització/societat triats, que complete i complemente la formació acadèmica del/de l'estudiant.

-        Un estudi del territori/organització/societat on s'han realitzat les Pràctiques externes, supervisat per el/la tutor/a acadèmic/a, amb l'objectiu d'aprofundir en la realitat del territori/organització/societat, completant i complementant la seua formació teòrica i la seua experiència pràctica.

-        El Treball de Fi de Màster també podrà consistir d'una forma més aplicada en l'avaluació d'un programa, anàlisi d'experiències, recopilació de bones pràctiques o elaboració de guies o directoris de recursos en les àrees d'investigació del Màster i les seues diferents especialitats.